Geluid warmtepomp: veroorzaakt hij écht overlast?

Maakt een warmtepomp lawaai?

Warmtepompen produceren geluid. Onder bepaalde omstandigheden kan men dit ervaren als geluidsoverlast. Hoeveel geluid produceert een warmtepomp eigenlijk? En bestaat er een manier om het geluid van een warmtepomp te dempen?

Geluidsoverlast door warmtepomp?

Een warmtepomp bevat bewegende onderdelen, zoals een ventilator om lucht aan te zuigen en een compressor om het koudemiddel onder hoge druk te brengen. Wanneer het buiten erg koud is, zorgt een warmtepomp er automatisch voor dat de ventilator en de compressor niet bevriezen. Maar hij moet daardoor wel harder werken dan normaal. Dit zorgt er ook voor dat een warmtepomp (tijdelijk) meer geluid produceert.

Slaapt u in de winter met de ramen dicht? Dan merkt u weinig van het extra geluid dat de warmtepomp produceert. In de zomer hoeft een warmtepomp niet hard te werken vanwege de hogere temperatuur. In de zomer zal er dan ook minder of geen geluidsoverlast zijn. Gemiddeld gezien maakt een warmtepomp 's ochtends het meeste geluid omdat er dan warm douchewater nodig is. 

Geluid warmtepomp verschilt per type

Het geluidsniveau is afhankelijk van het type warmtepomp. Een hybride warmtepomp, die zijn warmte uit de buitenlucht haalt, maakt meer geluid dan een bodem/water warmtepomp die voor een deel onder de grond ligt. Hoeveel geluid een warmtepomp ongeveer producteert, kunt u terugvinden op de productkaart van de warmtepomp. 

Regelgeving omtrent het geluidsvermogen warmtepomp

Het maximale geluidsvermogen van een warmtepomp is in Europa nog niet wettelijk vastgelegd. Er bestaat wel een norm voor energie gerelateerde installaties. Een installatie tot 6 kW mag maximaal 65 dB(A) mogen produceren. Installaties van 6 kW tot 12 kW mogen maximaal 70 dB(A) aan geluid produceren. 
Warmtepompen in Europa zijn voorzien van een CE-label, waarop het geluidsvermogen staat vermeld. 

Maatregelen om geluidsoverlast warmtepomp te voorkomen

Het aantal dB(A) op het CE-label klopt niet altijd met het uiteindelijk waargenomen geluid van de warmtepomp. Er zijn namelijk een aantal factoren die bepalen of het geluid storend is. De uitblaasrichting van de warmtepomp is heel belangrijk. Staat de warmtepomp tegen een muur of in een hoek van muren, dan is de geluidsdruk sterker omdat het geluid wordt weerkaatst. 

Het is verstandig om trillingsisolatoren te laten installeren. Zo voorkomt u dat de warmtepomp tijdens het draaien gaat trillen. De buitenunit kan het beste op een zware, vlakke en stabiele ondergrond worden gezet. Is dit niet voldoende? Dan is een geluidsisolerende omkasting een mogelijkheid om het geluid van de warmtepomp te reduceren met maximaal 15 dB(A). 

Warmtepomp geïnstalleerd op een dak

Voorkom geluidsoverlast met de juiste plek voor de warmtepomp

Wanneer u een huis laat bouwen, is er een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan eisen stellen aan de geluidsproductie van een warmtepomp die buiten uw woning wordt geplaatst. Nieuwe warmtepompen hebben een CE-keurmerk. In de nabije toekomst is het dan ook waarschijnlijk dat warmtepompen aan een maximaal geluidsvermogen van 65 en 70 dB(A) gaan voldoen. Aan de hand van een afstandstabel (die uw installateur voor u maakt), kunt u met de installateur bepalen waar u de warmtepomp het beste kunt plaatsen. 

Plaats een warmtepomp niet te dicht bij het huis van de buren

Plaatst u de warmtepomp in de tuin? Dan kan hij overlast veroorzaken bij omwonenden. U kunt hier rekening mee houden door de warmtepomp niet direct op de erfscheiding of schutting te plaatsen. 

Wilt u de warmtepomp aan de buitengevel monteren? Bekijk dan de grenswaarden uit het Bouwbesluit. Als u een warmtepomp op een gevel plaatst, moet u rekening houden met contactgeluidsoverdracht. Volgens het Bouwbesluit is 30 dB(A) dan het maximale wat een pomp mag produceren. Wanneer u de warmtepomp op zolder of aan de buitengevel van de woning plaatst is het daarom zinvol om voor een verende opstelling te kiezen. Dit zijn bijvoorbeeld rubberen trillingdempers.

Aanschaf warmtepomp: waar let u op?

Laat een warmtepomp altijd installeren door een installateur die ervaring heeft met het plaatsen van warmtepompen. Deze vakspecialist adviseert u namelijk ook gelijk over het geluidsniveau, welke warmtepomp voor uw woning en gebruik geschikt is en de juiste plaatsing. Met een vakspecialist voorkomt u hoe dan ook een hoop leed bij u én uw buren.  

Meer weten over warmtepompen? Vind hier uw warmtepomp-installateur

Wat is de terugverdientijd van een warmtepomp?

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.