Zittende dame en staande dame met boeket bloemen

Er zijn ongeveer 2,6 miljoen mantelzorgers in ons land. Het zijn familieleden, buren of andere bekenden die onbetaald en langdurig voor een oudere of chronisch zieke zorgen. Op de Dag van de Mantelzorg worden deze belangrijke vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

Een welverdiend bedankje voor mantelzorgers

Mantelzorg op basis van een persoonlijke band

Kenmerkend voor mantelzorg is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Zo kan een oudere door de buren worden geholpen met dagelijkse bezigheden als boodschappen doen of het vuilnis naar buiten brengen. Maar mantelzorg kan ook plaatsvinden binnen relaties of het gezin, zoals bij ouders die voor een ziek kind zorgen.

Mantelzorg kan bestaande relaties soms ook uit het lood trekken. Zodra uw partner of een ouder mantelzorg behoeft, kunnen de verhoudingen anders komen te liggen. Mensen waar u eerst op basis van gelijkwaardigheid mee omging, of die voor ú zorgden, veranderen in patiënten. Om zich hierop voor te bereiden, volgen sommige mantelzorgers een cursus.

Nieuwe rol gemeenten per 1 januari 2015

Vanaf januari krijgen gemeenten er meer taken bij op het gebied van de mantelzorg. Volgens een peiling van Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers, is driekwart van de mantelzorgers nog niet geïnformeerd over deze wijzigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat kan ook niet, want gemeenten weten helemaal niet wie de mantelzorgers zijn, stelt Mezzo. ,,Zij moeten dus snel in kaart brengen wie de zorgvragers en hun mantelzorgers zijn, anders komt de continuïteit van de zorg in gevaar'', zegt Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk.

Thema Dag van de Mantelzorg 2014: Allemaal verhalen!

Het thema van de Dag van de Mantelzorg is dit jaar ‘Allemaal verhalen’. Want het verhaal van de mantelzorger moet verteld worden; om hem of haar een gezicht te geven, anderen te inspireren, mantelzorg uit de taboesfeer te halen en een tegengeluid te bieden in de meet- en regelcultuur, waarbij het niet lijkt te gaan om mensen, maar om richtlijnen en regels.

Op de Dag van de Mantelzorg worden er over het hele land verspreid activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Wilt u zelf wat doen voor een mantelzorger? Hier zijn enkele ideeën om uw dankbaarheid te tonen door middel van een persoonlijke attentie:

  • Schrijf de mantelzorger een (handgeschreven) brief waarin u uw dankbaarheid betuigt, of – als u korter van stof bent – koop een zorgvuldig uitgezochte ansichtkaart
  • Stop een bedankt-briefje in een wikkel chocolade (b.v. Merci!)
  • De bekende bos bloemen wordt altijd zeer op prijs gesteld, maar één bloem met een kaartje eraan is ook al een prachtig gebaar
  • Maak een foto van uzelf en de mantelzorger en plaats dit in een fotolijstje
  • Bent u taalvaardig, schrijf dan een gedicht voor de mantelzorger
  • Geef een boek of een tijdschrift met een handgeschreven bericht op de kaft
  • Geef een massage cadeau of een andere, ontspannende bezigheid, zoals saunabezoek
  • Of bel de mantelzorger op, om hem of haar te bedanken

Lees meer >> Vergunningsvrij bouwen mantelzorgwoning per 1 november 2014

storify-banner-thuiscomfort