Jongeren willen wel degelijk meebetalen aan oudere generatie

Jongere en oudere dame poseren

Vaak wordt gedacht dat jongeren niet willen mee betalen aan voorzieningen voor de oudere generatie. Die gedachte is onterecht, zegt hoogleraar Ferry Koster. Er zijn wel wat voorwaarden waar aan voldaan moet worden.

Solidariteit in de 21ste eeuw

De houdbaarheid van de participatiesamenleving valt of staat met de solidariteit tussen bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld tussen jong en oud. Vaak wordt beweerd dat jongeren voor zichzelf kiezen en dat ze niet willen meebetalen aan bijvoorbeeld aan het pensioen van de oudere generatie. Die oudere generatie maakt zich aan de andere kant zorgen over de voorzieningen waarop ze aanspraak maken. Het heeft er schijn van dat zich de afgelopen jaren een generatieconflict heeft ontwikkeld waarbij jong en oud lijnrecht tegenover elkaar staan. 

Financiële en sociale houdbaarheid van de verzorgingsstaat

De resultaten van het onderzoeksproject ‘Solidariteit in de 21ste eeuw’, gefinancierd door het Instituut GAK, toont aan dat jong en oud wel degelijk solidair zijn met elkaar. Die uitkomst is belangrijk voor de discussie over de houdbaarheid van de verzorgingsstaat. Nu wordt er vooral gesproken over de financiële houdbaarheid, maar de sociale houdbaarheid is net zo belangrijk. De gesprekken die ik voer met jongeren en ouderen onderschrijven deze conclusie. In plaats van een duidelijke tegenstelling tussen jong en oud, blijkt dat de situatie veel genuanceerder ligt dan wel eens wordt gedacht.

Lees verder: Binnenlands Bestuur

Aanmelden nieuwsbrief

Checklist comfortabel en veilig wonen

De Thuiscomfort Checklist stelt gerichte vragen over uw woning