816775270

Bij het betreden van een woning of bedrijfsgebouw kan de drempel een belemmering vormen. Om woningen toegankelijker te maken, kondigt de overheid maatregelen aan. In de aanstaande aanpassing van het Bouwbesluit wordt onder andere opgenomen dat álle toegangen van een woning of pand een drempel mogen hebben van maximaal 2 centimeter hoog. In de huidige situatie gold deze maximale hoogte slechts voor maximaal één toegang.

Drempels en trappen belangrijkste knelpunten

Circa 66% van de woningvoorraad in ons land betreft eensgezinswoningen. Bewoners van dit type woningen met een beperking gaven in een onderzoek aan vooral ‘last’ te hebben van hoge drempels naar de buitenruimte (balkon en tuin) en hoge drempels binnenshuis – waarbij met name de drempel naar de badkamer extra aandacht behoeft. Door middel van drempelhulpen of kleine verbouwingen werden dergelijke ongemakken opgelost. Een ander belangrijk knelpunt dat werd genoemd in het onderzoek van Rigo waren onlogisch gebouwde en slecht verlichte trappen.

Aanvullende toegankelijkheidseisen

In aankomende bouwregelgeving worden extra toegankelijkheidseisen opgenomen:

1. Alle toegangen van een woning dienen te zijn voorzien van een drempel van maximaal 20 millimeter hoog. Dit als uitbreiding op de huidige regelgeving in het Besluit bouwwerken leefomgeving waarin sprake is van slechts één verplichte toegang met een dergelijke drempelhoogte.

Onderzocht wordt nog of de 2 cm-regel ook van toepassing kan worden gemaakt op balkons.

2. Voor nieuw te bouwen publieke gebouwen geldt dat de hoofdtoegang beschikt over een drempelhoogte van maximaal 2 centimeter. In het verleden gold deze regel al voor grotere gebouwen, nu gaat het ook gelden voor kleinere winkels en restaurants.

3. Voor publiek toegankelijke gebouwen gaan aanvullende eisen gelden voor trappen, zodat deze gebouwen ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele en fysieke beperking.

Bron: Kamerbrief

Is een winkel ontoegankelijk? Meld het de eigenaar!

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt