In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen

Oudere mevrouw eet van een bord sla

Het aantal huishoudens groeit volgens de meest recente huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Er komen vooral alleenwonende 65-plussers bij. Deze groep blijft naar verwachting de komende decennia groeien, vooral de vrouwen. Dat meldt CBS. 

CBS huishoudensprognose kijkt naar toekomstige demografische ontwikkelingen

Het model van de CBS-huishoudensprognose simuleert de toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar burgerlijke staat en huishoudenspositie. De prognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen te beschrijven, maar de onzekerheden in de prognosecijfers zijn groot. Zo kunnen er onvoorziene veranderingen komen in het gedrag op het vlak van bijvoorbeeld samenwonen en scheiden. Ook de onzekerheid in de demografische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, werkt door in de huishoudenssamenstelling.

Meer alleenwonende oudere vrouwen

Bron: CBS

Thema's

CBS: Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief