Nederland wordt toegankelijker, beloven overheid en bedrijfsleven

Rolstoel met kind wordt voortgeduwd door een winkelcentrum

In Utrecht is vandaag een kick-offbijeenkomst gehouden over toegankelijke winkelgebieden en overheidsgebouwen. Minister Hugo de Jonge was aanwezig, samen met vertegenwoordigers van 8 brancheorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voortrekkersrol Rijksoverheid en gemeenten

Het VN Verdrag voor een inclusieve samenleving uit 2016 stelt dat deelnemende landen verplicht zijn zich in te spannen voor een samenleving waar mensen met een beperking volledig en volwaardig aan kunnen deelnemen. Nederland is een van de ondertekenaars van het manuscript.

In de nieuw aangekondigde plannen wordt aan gemeenten en overheidsinstanties gevraagd om bouwplannen van overheidsgebouwen voortaan te laten toetsen door ervaringsdeskundigen. Op papier kan een bouwproject er misschien toegankelijk uitzien, maar de praktijk is soms weerbarstiger. Als je zelf in een rolstoel zit, valt je oog eerder op mogelijke drempels, zo is de redenatie.

Verder gaan 25 gemeenten, waaronder Breda en Haarlem, hun personeel trainen om nog meer bewust te worden van het belang van toegankelijkheid.

Onbeperkt meedoen

Het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ vat de wijze samen waarop de overheid deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij op allerlei manieren wil stimuleren.

Of het nu gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer. De plannen zijn geen eenrichtingsverkeer, het kabinet wil juist mensen met een beperking betrekken bij het opstellen en uitrollen ervan; van het bepalen van de agenda, tot het opstellen van plannen en de uitvoering daarvan.

Onderdelen waarop het programma zich richt zijn:

1.     Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijk bouwen en verbouwen

2.     Een brede maatschappelijke discussie over inclusiever onderwijs en het wegnemen van drempels in het leren en studeren.

3.     Vaststellen van streefcijfers voor toegankelijkheid van bus- en tramhaltes en treinstations. Zo moeten in 2030 alle stations toegankelijk zijn gemaakt.

4.     Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.

5.     Er wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van websites en apps.

Toegankelijke winkelgebieden bieden commerciële kansen

Het bedrijfsleven spant zich volgens de nieuwe plannen in voor beter toegankelijke winkelcentra en winkels. MKB Nederland test in 5 winkelgebieden de toegankelijkheid en komt met een pakket maatregelen en adviezen om lokale ondernemers te ondersteunen op dit vlak. Koninklijke Horeca Nederland zet zich in voor een toegankelijke horeca. En zo zijn er nog 6 brancheorganisaties vanuit het bedrijfsleven die verklaren zich in te spannen voor een inclusieve samenleving, met plek voor álle mensen, ook die met een beperking.

Wettelijke maatregelen niet aan de orde

Wettelijke maatregelen zijn in dit stadium nog niet aan de orde. De verwachting en de hoop is dat als je ondernemers duidelijk maakt dat er economisch voordeel te behalen is door een grotere groep consumenten toegang tot hun winkels te verlenen, zij uit zichzelf stappen willen zetten op weg naar een toegankelijker winkelgebied.

Is uw favoriete winkel ontoegankelijk? Meld het de eigenaar!

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt