Buren vinden elkaar in de Leefstraat

Voorbeeld van een leefstraat

Wat in 2013 startte als een experiment van Lab van Troje uit Gent, is inmiddels overgewaaid naar Nederland en wordt nu omarmd door steeds meer Nederlandse wijken. Parkeerplekken en tegels ruimen het veld voor groen, speelplekken en ontmoetingsplaatsen in de leefstraat.

Elkaar ontmoeten op straat was nog nooit zo gemakkelijk

Bewoners kunnen in de deelnemende gemeentes een aanvraag doen om hun straat in de zomermaanden om te toveren tot een leefstraat. Na de eerste straat in Haarlem doen nu ook Utrecht, Rotterdam en Groningen mee aan het initiatief.

Saamhorigheid

Een leefstraat verlaagt de drempel voor buren om samen iets te ondernemen en contact te maken. Veilig voor de kinderen die buiten willen spelen, gezellig voor de ouderen die veel thuis zijn. Een spelletjesavond, samen eten of optredens van de kinderen brengen buurtbewoners van alle leeftijden bij elkaar. En het zorgt ervoor dat gemeenten hun inwoners aan zich kunnen binden, zodat er een gezonde variatie in de gemeente blijft bestaan.

Samen eten in de leefstraat

Indeling en activiteiten

De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de indeling en opbouw van hun straat. In Haarlem werd het ontwerp bijvoorbeeld uitgetekend door de kinderen uit de straat. Met een klein budget en door veel zelf te bouwen hebben bijvoorbeeld Haarlemmers en Utrechters hun groene straat al weten vorm te geven naar de activiteiten die zij zelf willen organiseren. 

Verhaaltjes voorlezen in de leefstraat

Inhaker

Groen is de leefstraat en dat laten ook winkels zich niet aan de neus voorbijgaan. Naar het Gentse voorbeeld van onder andere Colruyt en AVEVE startte Intratuin in Utrecht een actie waarbij klanten tegels konden inleveren voor gratis planten.

@Duifstraat: “10 stoeptegels ingeleverd voor 20 gratis plantjes | mooi begin #leefstraat | bedankt @intratuin”

Parkeren

De gemeente regelt de parkeerdruk in de buurt, aangezien vervoersmiddelen uit de straat worden gebannen. Tijdelijke fietsenstallingen worden aan het begin en het einde van de straat geplaatst. Door regelingen met parkeergarages te treffen en een andere verdeling van autoparkeerplekken in de wijk te maken zorgt de gemeente ervoor dat de leefstraat verkeertechnisch geen problemen oplevert. 

Fietsen worden elders gestald in de leefstraat

Van straat naar wijk

Over de grens in België zijn ze inmiddels bezig met de volgende fase van de leefstraat, namelijk de leefwijk. Aanvragen stromen immers binnen, ook vanuit dezelfde buurten en wijken. Meer wensen brengen meer uitdagingen met zich mee, zoals de parkeerdruk en diversiteit aan inrichting. In Gent werden voor vijf leefstraten plannen en wensen gemaakt, op wijkniveau bekeken en vervolgens gecombineerd. Dat bood ook ruimte voor experimenten met parkeren op afstand en pendelfietsen ter beschikking stellen.

De leefwijk is de volgende stap

Meer informatie: leefstraat.be

Leefbaarometer: hoe scoort uw buurt?