Energietransitie: met één been in een duurzamere wereld

Energietransitie

Een betere, gezondere wereld willen we allemaal. Voor onszelf. Voor onze kinderen. En voor de generaties daarna. Toch is duurzaam leven (nog) geen vanzelfsprekendheid, want we zijn maar wat verknocht aan koken op gas en aan autorijden. Met de energietransitie wil de overheid ons in de komende jaren aan de hand nemen, op weg naar een duurzamere energievoorziening. 

Wat is de energietransitie?

In de 'energietransitie' heeft de overheid het streven vastgelegd om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. In dit plan staat dat Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa moet zijn.

De komende jaren worden vervuilende energieopwekkers zoals kolencentrales zoveel mogelijk teruggedrongen. Tegelijkertijd worden we gestimuleerd met zijn allen zoveel mogelijk energie te besparen. Uiteindelijk gaat Nederland volledig over op duurzame energie! Energietransitie omvat niet alleen het plaatsen van extra windmolens en zonnepanelen, maar ook het onderzoek naar duurzame technologie, zoals elektrische voertuigen en de opvang van CO2. 

Voetafdrukken en instabiele landen

Al Gore maakte het al duidelijk in zijn documentaire An Inconvenient Truth. De aarde warmt op en dat heeft grote gevolgen voor het klimaat. Onze fossiele brandstoffen hebben daar een groot aandeel in en daarom moet de uitstoot van CO2  worden teruggebracht. Wanneer we de temperatuurstijging van de aarde onder de 2ºC willen houden, moet de CO2-uitstoot in twintig tot dertig jaar stoppen.

In Nederland is de ecologische voetafdruk 3,5 keer zo groot als verantwoord is. De helft van die ‘voetafdruk’ komt door het gebruik van fossiele brandstoffen en dat moet dus dalen. Ook gaan we zo langzamerhand over op duurzame energie.

Het klimaat is echter niet de enige reden voor de energietransitie. De fossiele brandstoffen raken langzaam uitgeput, maar daarnaast worden onze brandstoffen deels geïmporteerd uit instabiele landen zoals Rusland. West-Europa is liever niet afhankelijk van landen met een onberekenbare overheid. Zeker niet nadat Rusland begin 2006 en 2009 de gaskraan naar Oekraïne dichtdraaide tijdens een conflict.
 

Ecologische voetafdruk

'Onze wereld is gebouwd op aardgas'

De klimaattop eind 2015 in Parijs wordt gezien als een belangrijke stap naar het beperken van de klimaatverandering. Energietransitie werd zo definitief een feit. 

Maar onze wereld is letterlijk gebouwd op aardgas. De overstap naar een nieuwe, alternatieve manier van energievoorziening is dan ook groot. Niet alleen moeten onze voertuigen totaal anders worden gebouwd. Ook onze complete manier van wonen verandert.

De energietransitie is afhankelijk van meerdere partijen. Van de overheid, van het bedrijfsleven. En ja, ook van u. De overheid neemt het voortouw door belastingen voor 'vervuilende' voertuigen te verhogen en milieuzones in te stellen, en ook duurzame maatregelen te subsidiëren. Woningbouwcorporaties en gemeenten bouwen zoveel mogelijk energie-neutrale woningen. En ook van u wordt actie verwacht. 

Af en toe een tofuburger op het menu

‘Een beter milieu begint bij jezelf’ werd al eens verteld in een Postbus 51-reclamespotje. Dat klopt. Ook u kunt uiteraard bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Dit betreft vooral energiebesparing in huis, schoner vervoer door meer (elektrisch) fietsen en minder gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer. Maar ook minder zuivel en vlees eten helpt tegen de uitstoot van CO2. Alleen al de manier waarop we ons nu vervoeren en hoe we eten is voor ruim de helft verantwoordelijk voor onze CO2-uitstoot! Een milieuvriendelijke leefstijl, die op veel meer gebieden dan energie veel duurzamer is, kan via landelijk en gemeentelijk beleid ondersteund worden. 

Lukt het ons de CO2 -uitstoot van huishoudens met de helft te verminderen?

Ook woningen worden de komende jaren op grote schaal gerenoveerd. U draagt zelf al veel bij aan het milieu wanneer u bijvoorbeeld een slimme energiemeter in huis heeft. Of doe er een schepje bovenop en schaf zonnepanelen aan, spoel uw toilet met hemelwater en zorg voor een goede isolatie van uw woning.

Door 300.000 woningen per jaar te renoveren met gangbare energiebesparings-maatregelen, halveert de CO2-uitstoot dor huishoudens al. Uiteindelijk is het streven om de CO2-uitstoot door huishoudens met 50% tot 80% verminderen in 2050 ten opzichte van 2010. 

Groot duurzaam voordeel: het waait altijd in ons land!

Het opwekken van CO2-vrije elektriciteit wordt de komende jaren de belangrijkste energiebron. In het geval van Nederland hebben we een groot voordeel: het waait in ons kikkerlandje (bijna) altijd! Windenergie biedt daarmee ongekende kansen. Ook zonne-energie en kernenergie kunnen een belangrijke bijdrage leveren. De elektriciteit kan ook worden ingezet als warmtevoorziening of transport. Uiteraard hebben we al zonne-energie en windmolens. Toch moet er meer zekerheid komen op energie wanneer het windstil is.

Naast elektriciteit gaan voertuigen ook op waterstof werken. Het is de ambitie om vanaf 2035 alleen maar duurzame auto's in Nederland te verkopen. De treinen zijn al volledig over op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Ook de infrastructuur wordt uitgebreid en dit vooral in het voordeel van fietsers. Fietsen moet weer populairder worden, zodat meer mensen hun auto laten staan. 

Windmolens in zee voor duurzame energie

Nederlander moet sneller over op duurzaam. Vinden de Nederlanders.

Het Sociaal Cultureel Planbureau deed eind 2016 onderzoek naar de mening van de Nederlandse bevolking over energietransitie. Dit blijkt geen urgent vraagstuk in de publieke opinie. Slechts 2% van de bevolking noemt spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘groene energie’ of ‘duurzaam’, wanneer gevraagd naar de grootste maatschappelijke problemen op dit moment.

Ongeveer de helft van de ondervraagde Nederlanders is het eens met de stelling dat Nederland sneller het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen, dan nu het geval ist. Energietransitie lijkt hen niet te vermijden, omdat fossiele brandstoffen opraken en om afhankelijkheid van onbetrouwbare landen te voorkomen.

Dag schoorsteen, hallo zonnepanelen! Energietransitie gaat het maken!

De energietransitie komt eraan. Dat is een feit. Ook nu al kunt u van alles doen om bewuster te leven of uw woonomgeving te verduurzamen. De Thuiscomfort-specialist helpt u er graag bij. Nodig ons uit voor een kopje duurzaam gezette koffie (glaasje water mag ook, hoor) en we laten zien wat er mogelijk is en welke subsidiepotten u kunt aanspreken.

Zoek een vakspecialist

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief