Subsidie duurzame energie? Nu aanvragen!

Subsidiegeld voor duurzame projecten in 2016 wordt uitgekeerd

De ontwikkeling van duurzame energie in Nederland verloopt beter dan gedacht, zo meldt de Rijksoverheid. In de eerste helft van 2016 is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor duurzame energieprojecten dan beschikbaar was. Het komend half jaar stelt het kabinet daarom 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd.  

In totaal 9 miljard euro subsidie voor duurzame energie

In 2016 is daarmee in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor duurzame energie-projecten, exclusief het budget voor de aanleg van het windpark Borssele op zee. Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was. Deze subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van 15 jaar.

Reactie minister Kamp

Minister Kamp van Economische Zaken: “Gesteund door de 47 partijen waarmee we het Energieakkoord hebben ondertekend, werken we hard aan een meer hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Het is goed om te merken dat men uit alle hoeken van de samenleving een bijdrage wil leveren aan deze energietransitie. Van MKB’ers tot lokale energiecoöperaties, van agrariërs tot industriebedrijven. Door nu subsidie eerder beschikbaar te stellen, kunnen meer projecten doorgang vinden en zetten we weer een belangrijke stap richting het doel van 16% hernieuwbare energie in 2023.”

Vooral zonnepanelen worden gesubsidieerd

In de eerste helft van dit jaar is voor 4 miljard euro subsidie verstrekt aan biomassa-, zon-, geothermie- en windenergieprojecten. Opvallend is dat bijna 90 procent van de projecten die een subsidie beschikt hebben gekregen, een zonproject is. Het gaat om 872 van de in totaal 986 projecten. Dit zijn veelal kleinschalige projecten.

Een interactieve infographic met alle duurzame energie-projecten is hier te vinden.

Subsidiekaart duurzame projecten eerste helft 2016

Bron: Rijksoverheid

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt