Mantelzorgwoning: vragen en antwoorden

Heeft u vragen over een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning in de achtertuin, steeds meer mantelzorgers en zorgbehoevenden kiezen voor deze praktische oplossing. Zeker nu per 1 november 2014 de regels voor het plaatsen van een mantelzorgwoning zijn versoepeld. 

Mantelzorgwoning, zorg om de hoek

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een unit die tijdelijk in de (achter)tuin van een hoofdwoning wordt geplaatst. Een mantelzorgwoning bestaat standaard uit een woongedeelte met keuken, een slaapkamer en een badkamer. De precieze inrichting van de mantelzorgwoning en het niveau van de zorgfaciliteiten hangt af van de eisen en wensen die de bewoner stelt.

Voor wie is een mantelzorgwoning bedoeld?

Een mantelzorgwoning kan op twee manieren worden ingezet. De meestgebruikte toepassing is dat de oudere of patiënt zijn of haar intrek erin neemt. De mantelzorgwoning is een gelijkvloerse wooneenheid, die goed toegankelijk is, ook met een rollator of in een rolstoel. De mantelzorger woont in dit geval in de hoofdwoning.

Maar het kan ook andersom. Als de hoofdwoning al is aangepast, een zogenaamde levensloopbestendige woning, maar de mantelzorger (te) ver weg woont, kan ervoor worden gekozen dat juist de mantelzorger in de mantelzorgwoning gaat wonen. Dit model wordt aanzienlijk minder vaak toegepast, overigens.

Welke regels voor mantelzorgwoningen gelden er?

Tot voor kort moest er voor het plaatsen van mantelzorgwoningen een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Vanaf 1 november 2014 is dit veranderd en zijnmantelzorgwoningen in principe vergunningsvrij. Uitzonderingen daargelaten, zoals:

  • Een mantelzorgwoning van meer dan 100 m2
  • Een mantelzorgwoning in de voortuin
  • Een mantelzorgwoning die een groot deel van de achtertuin in beslag neemt
  • Een mantelzorgwoning die langer dan 10 jaar in functie is

De Thuiscomfort-specialist kan u uiteraard adviseren over de mogelijkheden van een mantelzorgwoning in uw situatie.

Wie kan mijn mantelzorgwoning plaatsen?

Bij het plaatsen van een mantelzorgwoning komen verschillende disciplines kijken. Het gaat om een bouwkundige constructie, met daarin elektriciteit, sanitair, cv. U zoekt dus een specialist die alles kan aanbieden. Kies daarom een aannemer/bouwbedrijf of een installatiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in mantelzorgwoningen.

Wat kost een mantelzorgwoning?

De kosten van een mantelzorgwoning hangen bijvoorbeeld samen met het oppervlakte, de gekozen voorzieningen en de afwerking. Sommige woningcorporaties bieden mensen de mogelijkheid een mantelzorgwoning te huren. Informeer bij een Thuiscomfort-specialist naar de mogelijkheden.

Hoe snel kan mijn mantelzorgwoning worden geplaatst?

De bouw van een mantelzorgwoning vindt meestal plaats in een fabriek. Nadat u de offerte van de specialist hebt goedgekeurd, wordt de woning voor mantelzorg volgens uw specificaties gebouwd. Dit zal in de regel enkele weken in beslag nemen.

Het plaatsen van de mantelzorgwoning op uw grond kan daarna snel gebeuren, soms binnen een dag of in elk geval binnen dagen. Zo heeft u dus weinig overlast tijdens de bouw en kan de bewoner snel zijn/haar intrek nemen.

Wat gebeurt er met de mantelzorgwoning als de bewoner vertrekt?

Als de mantelzorgwoning niet meer als zodanig gebruikt wordt, zal deze waarschijnlijk verwijderd moeten worden. U kunt zo’n unit dus niet gebruiken om er bijvoorbeeld studenten in te huisvesten, dan bent u namelijk wél vergunningsplichtig. Zodra de mantelzorgwoning zijn functie verliest, neemt u contact op met de specialist die deze geplaatst heeft. Die komt de mantelzorgwoning dan zo spoedig mogelijk verwijderen. Uw woning en de tuin zijn daarna weer te gebruiken op de wijze die u voorheen gewend was.

Maak over het verwijderen van de mantelzorgwoning vooraf duidelijke afspraken met de specialist.

OnderwerpMantelzorgwoning

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.

Meer over mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning, wat is het en wie kan het voor u plaatsen?