Zonnepanelen

De terugleversubsidie vervangt per 2020 de huidige salderingsregeling. De reden? Zonnepanelen zijn steeds aantrekkelijker in aanschaf en gebruik.   

Zonnepanelen ook in de toekomst gewoon in 7 jaar terug te verdienen

Tot 2020 krijgen huishoudens met zonnepanelen een gunstige vergoeding voor de extra opgewekte stroom die zij terugleveren aan het elektriciteitsnet. Deze subsidie zorgt ervoor dat de terugverdientijd (van de aanschaf en installatie) van de zonnepanelen vermindert.

Aantal huishoudens met zonnepanelen blijft toenemen

Volgens minister Wiebes van Econominische Zaken en Klimaat blijft de terugverdientijd van zonnepanelen afnemen dankzij de dalende prijzen en de toegenomen efficiëntie. Daarnaast neemt het aantal huishoudens met zonnepanelen flink toe. 
Wiebes stelt dat de terugverdientijd van panelen met de huidige salderingsregeling in 2025 zou uitkomen op 4 jaar. Hiermee treedt een ‘overstimulering’ op. 

Terugleversubsidie

De vergoeding die nu wordt geleverd per geleverd kilowattuur daalt met de komst van de terugleversubsidie. Hoeveel dit daalt, kan de minister nog niet zeggen. Ook wordt de wijze van aanvragen van subsidie op zonnestroom waarschijnlijk gewijzigd.

In zijn aankondiging van de terugleversubsidie meldt de minister te verwachten dat de terugverdientijd van zonnepanelen 7 jaar blijft. Volgens hem zijn mensen bij deze terugverdientijd bereid te investeren in duurzame installaties.

Soepele overgangsregeling

In de zomer van 2018 komt hij met een uitgewerkt voorstel over deze nieuwe terugverdiensubsidie. Minister Wiebes garandeert een soepele overgang van de salderingsregeling naar de nieuwe terugverdiensubsidie. 

Opgewekte stroom zélf gebruiken steeds aantrekkelijker

In 2020 vervangt de terugleversubsidie de huidige salderingsregeling. Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die u teruglevert aan het net. Het blijft overigens zeer aantrekkelijk om opgewekte stroom zelf te gebruiken, omdat u hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaalt. 

Slimme meter wordt verplicht bij zonnepanelen

Voordat de salderingsregeling wordt afgeschaft, is het noodzakelijk dat alle huishoudens met zonnepanelen beschikken over een slimme energiemeter. De slimme meter kan de afname van, en het terugleveren op het elektriciteitsnet afzonderlijk meten.

Ten opzichte van een digitale meter heeft een slimme meter verschillende voordelen voor het elektriciteitsnet van de toekomst. Zo kan een slimme meter dynamische leveringstarieven faciliteren, energie besparen en zorgen voor een efficiënt netbeheer.

Op de hoogte blijven van het duurzame nieuws?

6 redenen om zonnepanelen op uw dak te leggen

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.